Zavarovalno pogodbo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko prekinite po poteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja s trimesečnim odpovednim rokom, pred tem rokom pa v primerih, ko zavarovancu preneha status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Zavarovalna pogodba preneha z iztekom odpovednega roka.