Če ste upravičeni do socialne denarne pomoči in ste po odločbi Centra za socialno delo (CSD) oproščeni tudi plačila doplačil za zdravstvene storitve, vam za čas veljavnosti odločbe vzpostavimo mirovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in sicer na podlagi izdane odločbe CSD in zahtevka za vzpostavitev mirovanja